Pozemní komunikace

  • Vyhledávací studie, technické měřené studie a projekty všech stupňů pro dálnice, silnice, městské, místní a účelové komunikace
  • Mimoúrovňové a úrovňové křižovatky
  • Pěší zóny, doprava v klidu
  • Zpevněné a parkovací plochy
  • Opravy a rekonstrukce komunikací
  • Odborná posouzení, expertízy, konzultace
  • Zpracování záměru projektu
  • Zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí – oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb
  • Zajištění diagnostických a geotechnických průzkumů
  • Technický stavební dozor a koordinační činnost