Mostní objekty

  • Všechny stupně projektové dokumentace pro mosty dálniční, silniční, lávky pro cyklisty a pěší
  • Návrhy oprav a rekonstrukcí
  • Expertní posudky dokumentace mostů
  • Návrhy všech typů opěrných, zárubních a protihlukových zdí
  • Hlavní a mimořádné prohlídky mostů
  • Přepočty zatížitelnosti
  • Zajištění diagnostických a geotechnických průzkumů
  • Technický stavební dozor a koordinační činnost