Konzultační činnost při přípravě a realizaci staveb

  • Konzultace záměru projektu
  • Technické konzultace v průběhu všech fází předprojektové a projektové přípravy staveb
  • Supervize a kontrola projektů, odborné posudky, expertízy
  • Technické konzultace v průběhu realizační přípravy a provádění staveb