Inženýrská činnost

  • Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
  • Zajištění stavebních povolení na jednotlivé stavby
  • Zajištění rozhodnutí o odstranění stavby a dalších činností dle stavebního zákona
  • Veřejnoprávní projednání – zajištění rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, organizací, vlastníků, správců infrastruktury apod.
  • Majetkoprávní projednání – zajištění vyjádření vlastníků nemovitostí, uzavírání smluvních vztahů