Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

  • Plán BOZP v průběhu projektové přípravy
  • Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace staveb