Poskytované služby

Projektová, inženýrská a konzultační činnost ve stavebnictví

  • Pozemní komunikace
  • Mosty
  • Inženýrská činnost
  • Konzultační činnost při přípravě a realizaci staveb
  • Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi